راهنمای مراجعان

پرسشهای متداول

ساعت فعالیت کتابخانه از ابتدای سال 1402 تا اطلاع ثانوی از ساعت 7:30 الی 19 می باشد.

عضویت برای تمامی طلاب و دانشجویان  و اساتید به صورت رایگان و با ارائه کارت شناسایی می باشد.

خدمات رسانی این کتابخانه به صورت قفسه باز می باشد و امکان امانت دهی کتب وجود ندارد.

بله این امکان در صفحه اصلی سایت وجود دارد

منابع کتابخانه به روش طبقه بندی کنگره سازماندهی شده است.

مشاهده رانمای قفسه ها ⇓

  1. دسترسی به انواع منابع چاپی و  دیجیتال از طریق پرتال کتابخانه
  2. آموزش سواد اطلاعاتی و کتابخانه ای با هدف افزایش توانایی دسترسی ، ارزیابی ، سازماندهی واستفاده از اطلاعات  و منابع برای گروه های هدف کتابخانه
  3. ارائه خدمات میز مشاوره مرجع الکترونیک، راهنمایي علمي مراجعان و پژوهشگران به منظور شناسائي و استفاده از منابع مورد نياز پژوهشي و دسترسي سريع و آسان به منابع و مآخذ
  4. راهنمايي جستجوهاي اينترنتي و نحوه استفاده از بانک هاي اطلاعاتي
  5. اطلاع رسانی حضوری و غیرحضوری به مراجعان، آموزش كار با نرم افزارهاي پژوهشي
  6. ارائه خدمات جستجو هاي تخصصي در منابع ديجيتال
  7. ارائه خدمات تحویل مدرک ديجيتال به مراجعان
  8. خدمات تکثیر و اسکن با هزینه بسیار کم
پیمایش به بالا