ارسال پیام برای مدیر کتابخانه

تماس با ما

مکان

مشهد – چهارراه خسروی  –  خیابان شهید رجائی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی -طبقه چهارم – کتابخانه شیخ بهائی

کد پستی : 9134683187

تماس

تلفن : 05132233350

داخلی 8667

ساعات کتابخانه
 به جز ایام تعطیلات هرروز از ساعت
07:30  تا  17:00

نقشه دسترسی به کتابخانه

پیمایش به بالا