خدمات تحویل مدرک

با توجه به افزایش وحجم هزینه انتشارات و به دنبال آن، افزایش تقاضا و انتظارات کاربران کتابخانه ها، لزوم دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز بیش از پیش احساس می شود یکی از روش های دسترسی به اطلاعاتی که در کتابخانه ها موجود نیست، استفاده از خدمات تحویل مدرک است که توسط بخش تأمین مدرک هر کتابخانه ارائه می شود.

جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک کتابخانه شیخ بهایی فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید کارشناسان ما حداکثر در ظرف مدت 24 ساعت به درخواست شما پاسخ می دهند.

پیمایش به بالا