کتاب مقتل الحسین علیه السلام (مقتل ابي مخنف)

مقتل الحسین علیه السلام (مقتل ابي مخنف)

ابی مخنف، لوط بن یحیی

مشخصات کتاب

نویسنده :

ابی مخنف، لوط بن یحیی

سال نشر :

این اثر در سال 1385منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  1385

توضیحات کتاب

اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، ل‍وط ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌،     -۱۵۷ ق‌ م‍ق‍ت‍ل‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌/ ب‍روای‍ه‌ اب‍ی‌ م‍خ‍ن‍ف‌ ل‍وط ب‍ن‌ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د ال‍غ‍ام‍دی‌ الازدی‌ ال‍ک‍وف‍ی‌؛ اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ن‍س‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ام‍ل‌س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ج‍ب‍وری‌.– ب‍ی‍روت‌: دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء، دارال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌(ص‌)،۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ .  ۱۷۲ص‌. ۷۰۳۳م‌،۲ال‍ف‌/،۴۱/۵،BP

اولین گزارش جامع از واقعه کربلا ، از آن ابومخنف لوط ‌بن ‌یحیی ‌بن ‌سعید بن ‌مخنف ازدی غامدی (م۱۵۷ ه.ق) است ، تقریبا اختلافی میان رجال‌نویسان به چشم نمی‌خورد؛ هرچند برخی، از ابوالقاسم اصبغ بن نباته تمیمی نام برده‌اند که از ویژگان و یاران امیرمومنان (علیه السّلام) بوده و پس از عمری دراز در حوالی سال ۱۰۰ه.ق وفات کرده است (الفهرست شیخ طوسی، صص ۳۷و۳۸، ش۱۰۸؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی، ج۲۲، صص۲۳و۲۴، ش۵۸۳۸). اما از آن‌رو که بر فرض صحت چنین باوری، هرگز اثری از این مقتل یافت نشده است، به نحو قطعی نمی‌توان بر تقدم ابی‌مخنف در میان مقتل‌نویسان خدشه وارد کرد.

ابومخنف لوط بن یحیی اَزدی غامدی ـاز اصحاب امام محمد باقر و امام صادق علیه‌السلامـ مورخ قرن دوم هجری نوشته است. ابومخنف نابینا بود و با کمک عصاکش خودش در مسیر لشکریان کوفی می‌ایستاد و درباره‌ی واقعه‌ی عاشورا از آن‌ها سؤال می‌کرد و این روایات را می‌نوشت. مقتل ابومخنف از بین رفته، اما بخش بزرگی از این کتاب در تاریخ طبری و کتاب‌ دیگر مورخان بزرگ از جمله ابوالفرج اصفهانی و شیخ مفید آمده است.

پیمایش به بالا