کرسی ترویجی الزامات و چالش های به کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع دستی

هفتاد و سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد؛

کرسی ترویجی الزامات و چالش های به کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع دستی

وحید شریفی: بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌‌های اجتماعی و توانمندی‌های ملی در حوزه تولید صنایع‌دستی در عصر کنونی نیازمند استفاده از روش‌های تولیدی نوین و متناسب با پیشرفت فناوری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، هفتاد و سومین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی با موضوع الزامات و چالش های به کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع دستی با ارائه وحید شریفی، پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات و نقد سیدمحسن میرسندسی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیری علمی اویس استادی کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی توسط اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در محل پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد.

در ابتدای این کرسی، شریفی گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌‌های اجتماعی و توانمندی‌های ملی در حوزه تولید صنایع‌دستی در عصر کنونی نیازمند استفاده از روش‌های تولیدی نوین و متناسب با پیشرفت فناوری است، در این راستا پدیده نوظهور تولید اجتماعی به‌عنوان یک اکوسیستم تولیدی جدید است که به فنّاوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجتماعی مجهز شده است.

وی افزود: هدف از این تحقیق، شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام‌شده و راهبرد آن نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) است.

پژوهشگر مدیریت فناوری اطلاعات گفت: ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه صنایع‌دستی و فناوری اطلاعات، مصاحبه انجام شد. در راستای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در این پژوهش، از بسته ی نرم‌افزاری مکس.کیو.دی.ای نسخه ی ۱۰ استفاده‌شده است.

شریفی در ادامه افزود: جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأیید پذیری استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در دو مرحله ی کدگذاری حقیقی و کدگذاری نظری انجام گرفت.

وی در پایان گفت: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل تغییر در ساختار تولید، بهبود روابط با مصرف‌کننده، توسعه پژوهش و آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شبکه‌های تولیدی به‌عنوان الزامات اصلی است و در نهایت الگوی مفهومی پژوهش با ۹ مقوله و ۲۹ مؤلفه ترسیم گردید. پژوهش حاضر می‌تواند بخشی از خلأهای شناختی در حوزه به‌کارگیری تولید اجتماعی در ایران را مرتفع نماید.

 

پیمایش به بالا