مهم ترین اقدامات بخش خدمات فنی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی در سال جاری

مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان نمود؛

مهم ترین اقدامات بخش خدمات فنی کتابخانه در سال جاری

وحید شریفی: در بخش خدمات فنی کتابخانه منابع اطلاعاتی تهیه شده، مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سیستم رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندی و آماده‌سازی می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، وحید شریفی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تشریح فعالیت های بخش خدمات فنی این کتابخانه با بهره گیری از نیروهای متخصص در سال جاری پرداخت.

شریفی گفت:در سال جاری 571 جلد کتاب به صورت بنیادی و 1860 جلد کتاب به صورت ایزویی و 2222 جلد کتاب دیجیتال فهرستنویسی شده است. همچنین اصلاحات لازم روی  457 جلد کتاب که سابقا فهرست شده بود، انجام پذیرفت.

وی افزود: در بخش نرم افزارها، 32 نرم افزار فهرست نویسی شده و ثبت آن صورت پذیرفته است. در بخش مجلات چاپی و دیجیتال 65 مجله فهرستنویسی و ثبت و مهر و موم شده، تگ امنیتی آن الصاق گردیده و QR مجله گرفته شده و در قفسه جای گذاری شده است. همچنین 951 جلد مجله دانلود و به نرم افزار پارس آذرخش الحاق گردیده است.

مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی گفت: در سال جاری 2290 جلد کتاب ثبت و آماده سازی و 3467 صفحه اسکن شده است.  ورود اطلاعات 2223 کتاب دیجیتال در نرم افزار صورت پذیرفته است. همچنین 14382جلد کتاب در قفسه ها جای گذاری شده، 21 جلد کتاب صحافی و مرمت و 145 جلد کتاب وجین شده است.

پیمایش به بالا