بازدید از نخستین موزه و کتابخانه تخصصی وقف در کشور

با حضور مدیر و اعضای کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صورت پذیرفت؛

بازدید از نخستین موزه و کتابخانه تخصصی وقف در کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، مدیر و اعضای کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به همراه جمعی از کارشناسان این اداره، از نخستین موزه و کتابخانه تخصصی وقف در کشور بازدید نمودند.

وحید شریفی مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی گفت: حدود 3000 نسخه کتاب در کتابخانه تخصصی و عمومی وقف موجود است. در این موزه و کتابخانه بیش از 300 اثر تاریخی و فرهنگی وقف شده در اماکن متبرکه و مذهبی استان نگهداری می شود.

وی افزود: این موزه شامل غرفه هایی است که نسخ خطی شامل وقفنامه های قدیمی چاپ شده روی کاغذ و وقفنامه های سنگی و قرآن های نفیس از دوره ایلخانی در آن نگهداری می شود.

مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی گفت: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی با هدف ارتقاء سطح خدمات به پژوهشگران هر ساله اقدام به بازدید از کتابخانه های تخصصی در سطح کشور می نماید.

کلیپ بازدید نخستین موزه و کتابخانه تخصصی وقف

پیمایش به بالا