تهیه تخصصی ترین آثار مکتوب در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی

مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تشریح نمود؛

تهیه تخصصی ترین آثار مکتوب در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی

وحید شریفی: رویکرد اصلی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی تهیه، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات آثار مکتوب و دیجیتال در زمینه علوم اسلامی و علوم انسانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، وحید شریفی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تشریح آثار مکتوب تهیه شده در این کتابخانه پرداخت.

شریفی گفت: در بخش منابع کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی تاکنون امکان دسترسی به مجموعه غنی از منابع در حوزه علوم انسانی و اسلامی با بیش از 88542 جلد کتب فارسی، عربی و لاتین فراهم شده است.

وی افزود: در سال جاری 1485 جلد کتاب خریداری شد. همچنین بیش از 200 جلد منابع مکتوب با بودجه کمتر به روش مبادله و دریافت اهدا به مخزن کتابخانه افزوده شده است.

شایان ذکر است منابع کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی براساس رده بندی کنگره نگهداری و دسترسی به آن به صورت قفسه باز می باشد.

پیمایش به بالا