کارگاه تخصصی یک روزه کاربرد هوش مصنوعی

به گزارش کتابخانه شیخ بهائی :
کارگاه تخصصی یک روزه هوش مصنوعی، تاریخ 16 بهمن ماه 1402 توسط مدیر کتابخانه شیخ بهائی، دکتر شریفی ، در سرخس، مدرسه علمیه معصومیه(س) برگزار گردید.
پیمایش به بالا