معرفی کتاب آفاق عرفان اسلامی

آفاق عرفان اسلامی

محمد فنایی اشکوری

مشخصات کتاب

نویسنده :

محمد فنایی اشکوری

سال نشر :

این اثر در سال 1401منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-02-1402

توضیحات کتاب

کتاب آفاق عرفان اسلامی اثر محمد فنایی اشکوری، توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.
آنچه نگارنده را به نگارش این اثر واداشت فراهم ساختن متنی بود که نخست، مبانی نظری و اصول کلی عرفان اسلامی را به اختصار بیان کند؛ دوم، تبیینی عقلانی و سازگار با آموزه های دینی از عرفان اسلامی به دست دهد؛ سوم، مباحث عرفانی را به زبان قابل فهم امروزی و ناظر به بحث ها و پرسش های رایج در زمینۀ عرفان در جهان معاصر تقریر کند.

پیمایش به بالا