جلسه پرسش و پاسخ پیرامون فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با طلاب خواهر مدرسه علمیه مطهره توسط مدیر کتابخانه شیخ بهائی آقای دکتر شریفی در دیماه 1402 در سالن همایش های دفتر تبلیغات برگزار گردید.

پیمایش به بالا