اطلاعیه راه اندازی اینترنت در کتابخانه شیخ بهائی

اطلاعیه راه اندازی اینترنت در کتابخانه شیخ بهائی به اطلاع کلیه مراجعین کتابخانه شیخ بهائی می رساند

 از تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، اینترنت رایگان در این کتابخانه راه اندازی شده است.

کاربران می توانند توسط سیستم های عمومی کتابخانه برای دسترسی منابع اینترنتی و تحقیقات به اینترنت متصل شوند.

پیمایش به بالا