مجله آگاهی نو

مجله آگاهی نو

11
محمد قوچانی

مشخصات کتاب

مدیر مسئول :

محمد قوچانی

ناشر:

آگاهی نو

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  10-08-1402

توضیحات کتاب

کدام انقلاب ملی؟
ملی‌گرایی جدید چیست و چه نسبتی با دیگر صورت‌های ملی‌گرایی و نیز اسلام‌گرایی دارد؟

درگذشت دکتر سیدجواد طباطبایی «فیلسوف ایران» در نهم اسفندماه ۱۴۰۱ بدترین رخ دادی بود که می‌توانست برای جنبش ملی جدید ایران؛ نهضت «ایرانشهر نوین» روی دهد و ما تنها در غیاب او است که می‌توانیم چنین تعابیری را در مورد او به کار بریم که در عرف ادبی و سیاسی ایران اعراق آمیز تلقی می‌شود؛ اما چه باک از این مدایح بی‌صله در روزگاری که «ایران دوستی» فضیلتی قلمداد نمی‌شود و امواج «جهان وطنی» و دقیق‌تر بگوییم «بی‌وطنی» در گونه‌های مذهبی و غیرمذهبی و شبه‌مذهبی (همگی ایدئولوژیک) میهن ما را مسخر ساخته است. 

پیمایش به بالا