معرفی کتاب آفرینش در حکمت مشاء

کتاب آفرینش در حکمت مشاء

دکتر علی شیروانی

مشخصات کتاب

نویسنده :

علی شیروانی

سال نشر :

این اثر در سال 1401منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-02-1402

توضیحات کتاب

این نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی ـ همراه با نکاتی انتقادی ـ که با هدف تسهیل خوانش یکی از متون اصلی حکمت اسلامی، برای نخستین بار، با شکل و شیوه حاضر به زبان فارسی، نگاشته شده است. مخاطبان اصلی این اثر، دانشجویان و طلابی هستند که به فراگیری شـرح اشـارات اشتغال دارند، و مقصود آن بوده است که آنان را در فهم صحیح مطالب و دقت بیشتر در نکات آن یاری رساند و کمبودهای احتمالی درس را جبران کند. جایگاه مهم شـرح اشارات خواجه، تأثیر چشمگیر آن در فلسفه اسـلامی ومحور درس و بحث‌بودن آن ‌در‌حوزه و دانشگاه، همراه ‌با دشواری دست‌یابی به‌مقاصد آن در بسیاری از موارد، از جمله اموری بوده‌اند که انگیزه نگارش این اثر را پدید آورده‌اند.

پیمایش به بالا