نمایشگاه آثار فلسطین

نمایشگاه کتاب آثار فلسطین از تاریخ 29 مهر  تا 4 آبان ماه 1402 واقع در کتابخانه شیخ بهایی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

پیمایش به بالا