بازدید از کتابخانه شیخ بهایی

به گزارش کتابخانه شیخ بهایی در 25 مهرماه 1402  مدیر و دانش آموزان دبیرستان عصر ناب مشهد مقدس، از قسمت های مختلف کتابخانه شیخ بهائی بازدید نمودند و مدیر کتابخانه شیخ بهایی آقای شریفی طی این بازدید توضیحاتی را نسبت به قسمت های مختلف کتابخانه دادند و دانش آموزان نیز با کتابخانه آشنا شدند.

                                                                              ———————————————————

 کانال ایتا اخبار کتابخانه شیخ بهائی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی  @newslibdte

پیمایش به بالا