همایش بین المللی کتابخانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

<<دومین همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی>> با عنوان کتابخانه‌های عمومی و کسب ‌وکارهای کوچک در ۲۵ و ۲۶ مهر ماه، 1402برگزار گردید،همکاران کتابخانه شیخ بهائی

دراین همایش بین المللی شرکت نمودند.

پیمایش به بالا