معرفی فصلنامه معرفت فلسفی

فصلنامه علمی معرفت فلسفی

80

مشخصات فصلنامه

صاحب امتیاز:

علی مصباح

ناشر:

ناظر چاپ

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  20-06-1402

توضیحات فصلنامه

معرفت فلسفی فصل‌نامه‌ای در زمینه فلسفه تطبیقی است. قلمرو مسائلی که در حیطه این نشریه قرار می‌گیرد، شامل مقایسه، نقد و بررسی مبانی و نظریات فیلسوفان از نحله‌های مختلف فلسفی، بررسی تطبیقی اندیشه‌های فلاسفه مسلمان با بررسی موشکافانه و مقایسه آرای فیلسوفان غیرمسلمان با نظریات ارائه شده در فلسفه اسلامی است. نظریه‌پردازی عالمانه، تولید علم در زمینه‌های بکر، و کشف رازهای سربه‌مهر در زمینه‌های فلسفی از اهداف این نشریه است.

تعدادی از عناوین:

پیمایش به بالا