ماهنامه چشم انداز ایران

دو ماهنامه چشم انداز ایران

140

مشخصات فصلنامه

صاحب امتیاز:

لطف الله میثمی

ناشر:

ایرانچاپ

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  20-06-1402

توضیحات فصلنامه

چشم‌انداز ایران یکی از مجلات سیاسی-راهبردی است که از مرداد سال ۱۳۷۸ در ایران منتشر می‌شود.

تعدادی از عناوین:

1-کودتا یا حذف نیروها

2- راه برون رفت از وضعیت موجود و…

 

 

پیمایش به بالا