فصلنامه جهان کتاب 398

جهان کتاب

398
فروردین و اردیبهشت 1402

مشخصات فصلنامه

صاحب اثر

طلیعه خادمیان

ناشر:

جهان کتاب

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-02-1402

توضیحات فصلنامه

جهان کتاب دو ماهنامه ای استبا روش خبری،آموزشی و اطلاع رسانی

پیمایش به بالا