معرفی کتاب صداقت در تراث سیاسی اسلامی

صداقت در تراث سیاسی اسلامی

طیبه محمدی کیا

مشخصات کتاب

نویسنده :

طیبه محمدی کیا

ناشر:

پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-03-1402

توضیحات کتاب

سخن‌گفتن از نسبت صداقت و سیاست در جهان امروز، با توجه به زنجیره ای از انگاره های عمومی پیرامون سیاست، دشوار به نظر می‌رسد؛
اما پژوهش در چارچوبی اکتشافی، تحلیلی و انتقادی در این موضوع خصوصاً بررسی ویژگی‌های دانش سیاست در جهان و میراث کهن ضروری است.
نکته آنجاست که بازخوانی این میراث پربسامد می تواند در گره گشایی برخی از دشواره های جهان زیست سیاست امروز به کار آید.
کتاب پیش روی، این کوشش را در حوزه های گسترده ای از اندیشه سیاسی هدف خود قرار داده و به نسبت صداقت و سیاست در میراث فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، سیاست نامه ها و عرفان سیاسی مسلمانان و ایرانیان پرداخته است.
پژوهش نشان می دهد تلاش پیشینیان در بنیانگذاری شیوه هایی از سیاست ورزی که زمامداری نیک آیین را در پیوند با صداقت مطرح می کند، ادبیات نظری سودمندی را به بار نشانده است.
هدف کتاب کشف این مهم است که چگونه اندیشه وران پیشین، به فراخور حوزه‌های دلمشغولی دانشی خویش، راهکارهایی را برای جریان یابی راستی در سیاست ورزی پیش کشیده و از این رهگذر اخلاقی-سیاسی شهریاران و شهروندان را به سرمنزل سعادت و نیک بختی و رستگاری دو جهان رهنمون گردیده‌اند.

کتاب صداقت در تراث سیاسی اسلامی به قلم طیبه محمدی‌کیا و به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
منتشر شده‌ است.

پیمایش به بالا