ساعات کار کتابخانه

ساعت فعالیت کتابخانه از ابتدای سال 1402

تا اطلاع ثانوی

شنبه تا چهارشنبه 7:30  تا  19

پنجشنبه 7:30  تا  13

پیمایش به بالا