فصلنامه تخصصی نقد وبررسی کتاب تهران

نقد وبررسی کتاب تهران

فصلنامه تخصصی
74

مشخصات فصلنامه

سردبیر:

شورای سردبیری

ناشر:

بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

سال نشر :

این اثر در سال 1402منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  10-02-1402

توضیحات فصلنامه

پیمایش به بالا