نسخه الکترونیک احادیث غلو در اهل سنت و تشیع

احادیث غلو در اهل سنت و تشیع

سید محمد هاشمی زاده
نسخه الکترونیک

مشخصات کتاب

نویسنده :

سید محمد هاشمی زاده

ناشر:

دانشگاه ادیان و مذهب

سال نشر :

این اثر در سال 1393منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-02-1394

توضیحات کتاب

این مقاله درباره احادیث غلوآمیزی است که در دو گروه شیعه و اهل سنت وارد شده است. بدین منظور ابتدا مفاهیم واژه های اصلی این بحث را مطرح می کنیم. سپس به معیارهای تشخیص غلو می پردازیم که عبارت است از: راویان (نقد خارجی) و نقد حدیث (نقد داخلی). پس از اشاره ای کوتاه به نقد خارجی، در نقد داخلی، معیارهای تشخیص غلو در احادیث را بررسی می کنیم که عبارت اند از: تعارض با قرآن، تعارض با عقل، تعارض با شان معصوم، تعارض با علم، تعارض با واقعیت، مخالفت با حس و مشاهده، تعارض با تاریخ، جانبداری سیاسی یا کلامی یا فقهی، مخالفت با هدف اصلی شارع.

پیمایش به بالا