برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب

برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب، تهیه شده در بهار ۱۴۰۲

این نمایشگاه در تاریخ ۱۲ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲

واقع دردفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، کتابخانه شیخ بهائی برگزار گردید.

پیمایش به بالا