راه اندازی مجدد شیفت بعدازظهر کتابخانه شیخ بهائی

 راه اندازی مجدد شیفت بعدازظهر کتابخانه شیخ بهائی

بنا بر اعلام مدیر کتابخانه شیخ بهایی ساعت کاری کتابخانه 

از آبانماه  1402 به شرح زیر می باشد.

شنبه تا چهارشنبه 7:30  تا  19

پنجشنبه 7:30  تا  13

 

پیمایش به بالا