معرفی کتاب ابن سینا وخرد ایرانی

ابن سینا وخرد ایرانی

قاسم پورحسن

مشخصات کتاب

نویسنده :

قاسم پورحسن

ناشر:

صراط

سال نشر :

این اثر در سال 1401        منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-03-1402

توضیحات کتاب

تاکنون بسیاری از ابن سیناپژوهان و همچنین مستشرقان، فلسفۀ ابن سینا را ذیل فلسفۀ یونانی، ارسطویی و مشائی مورد بررسی قرار داده و التفاتی بنیادین به جایگاه وی در سنت فکری مشرقی نداشته اند. خرد ایرانی که ریشه در حکمت و تفکر فرزانگان خسروانی دارد، سرچشمۀ فلسفۀ مشرقی شمرده می شود. این سنخ از خرد که فارابی، ابن سینا و سهروردی در درون آن می اندیشیدند، به باور ابن سینا، در برابر سنت یونانی قرار دارد.

پیمایش به بالا