بازدید پرسنل دفتر تبلیغات اسلامی از نمایشگاه کتاب

بازدید مدیر کل محترم منابع انسانی و همکاران تبلیغات اسلامی از نمایشگاه تازه های کتاب، این نمایشگاه  از 12 تا 29 تیرماه 1402 برگزار گردید.

پیمایش به بالا