آماده سازی نمایشگاه تازه های کتاب بهار1402

به گزارش کتابخانه ومرکز اطلاع رسانی شیخ بهایی، هر ساله با تهیه کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید تعداد زیادی از کتاب ها بعد از ثبت و ضبط کتاب ها نمایشگاه کتاب واقع در کتابخانه شیخ بهائی برگزار میگردد و در تصویر گوشه ای از فعالیت های همکاران کتابخانه برای آماده سازی این نمایشگاه نمایش داده شده است.

پیمایش به بالا