نسخه الکترونیک اخلاق زیستی از منظر اسلام و مسیحیت

اخلاق زیستی از منظر اسلام و مسیحیت

دور ششم گفتگوی دینی با واتیکان
نسخه الکترونیک

مشخصات کتاب

نویسنده :

مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ناشر:

 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫنری و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦالمللی اﻟﻬﺪی

سال نشر :

این اثر در سال 1401        منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-03-1402

توضیحات کتاب

آنچه پیش روی شماست، مجموعه مقالات دور پنجم گفتگوهای مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها با شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان است که با موضوع «اخلاق زیستی از دیدگاه اسلام و مسیحیت» در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۳۸۴، همزمان با اوائل دوره پاپ بندیکت شانزدهم در تهران برگزار شد. اهمیت پرداختن به موضوع «اخلاق زیستی از دیدگاه اسلام و مسیحیت»، برخاسته از این واقعیت است که بشرامروز همواره در وسوسه آن بوده، حقوقی را برای خود قائل شود که نه متعلق به انسان، بلکه متعلق به خالق انسان است و افراط و تفریط در این حوزه، ضرورت تبیین کرامت واقعی انسان در نگاه ادیان را بیش از پیش نمایان می سازد. نگاه جامع و متعالی ادیان الهی به انسان که قبل از ولادت و پس از مرگ را در بر می گیرد، بر جایگاه ویژه انسان در جهان هستی تأکید داشته و همه بخش‌های زندگی وی را تحت تأثیر قرار می دهد.

پیمایش به بالا