نسخه الکترونیک عقل و ایمان از منظر اسلام و مسیحیت.

عقل و ایمان از منظر اسلام و مسیحیت

دور ششم گفتگوی دینی با واتیکان
نسخه الکترونیک

مشخصات کتاب

نویسنده :

مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ناشر:

 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫنری و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦالمللی اﻟﻬﺪی

سال نشر :

این اثر در سال 1401        منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  26-03-1402

توضیحات کتاب

«ادیان الهی با وجود اینکه با یکدیگر اختلافاتی دارند، نقاط و حدت و اشتراکی هم دارند. مهم‌ترین نقطه مشترک بین ادیان، توجه به معنوبت است. گفتگوی ما با روحانیون ادیان مختلف، روی این نکته بیشتر متمرکز است. ما در این گفتگوها نمی‌خواهیم حقانیت یک مذهب یا بطلان یک مذهب را ثابت کنیم. امروز پیام ادیان، استقرار عدالت است، کما این‌که شعار و پیام اصلی حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی (ع) و پیغمبر ما نیز همین بود.» آنچه پیش روی شماست، مجموعه مقالات دور ششم گفتگوهای مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها با شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان است که با موضوع “عقل و ایمان از منظر اسلام و مسیحیت” در تاریخ ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ در رم برگزار شد.

پیمایش به بالا