معرفی کتاب مجموعه 5جلدی تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری

مجموعه پنج جلدی تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری

مشخصات کتاب

نویسنده :

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

ناشر:

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

سال نشر :

این اثر در سال 1401        منتشر گردید

وضعیت درکتابخانه:

تاریخ ثبت در کتابخانه :  20-03-1402

توضیحات کتاب

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری انتشارات قوه قضاییه در پنج مجلد دربردارنده کلیه قوانین و مقررات جزایی کاربردی همراه با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت ادارای، بخشنامه های قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و آیین نامه های مرتبط می‌باشد.

مجموعه حاضر براساس آخرین اصلاحات و تغییرات قوانین و مقررات کیفری در پاییز 1401 منتشر شده است.

پیمایش به بالا