نشست تخصصی روش پژوهش فناورانه از انتخاب موضوع تا انتشار به شیوه های نوین

نشست تخصصی روش پژوهش فناورانه از انتخاب موضوع تا انتشار به شیوه های نوین برگزار گردید

نشست تخصصی روش پژوهش فناورانه از انتخاب موضوع تا انتشار به شیوه های نوین به همت اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست تخصصی روش پژوهش فناورانه از انتخاب موضوع تا انتشار به شیوه های نوین با ارائه وحید شریفی مدیر اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دبیر علمی فاطمه معین به همت اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست شریفی گفت: هدف از برگزاری این گونه نشست ها آگاهی از روند تحولات فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و آشنایی مدیران، مسئولان و کارشناسان امر با کاربردهای آن در حوزه علمیه و نهادهای حوزوی است.

وی افزود: حوزه های علمیه و نهادهای حوزوی از زمانی که فنّاوری جدید رایانه ای در کشور مطرح گردید، در استفاده از آن پیش تاز بوده اند. استفاده گسترده از رایانه در فعالیت های سازمانی، تولید و ارائه محصولات مختلف نرم افزاری علوم اسلامی، تأسیس مراکز مختلف پژوهشی و رایانه ای در حوزه علوم و معارف اسلامی مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، همگی گواه این امر است. اما مشکلات توسعه و استفاده بهینه از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات مانند کمبود نیروهای متخصص که در سطح کشور وجود دارد، کم و بیش گریبانگیر حوزه و نهادهای حوزوی نیز بوده است.

مدیر اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، دانش را اجتماعی از اطلاعات و اطلاعات را اجتماعی از داده ها خواند و گفت: در گذشته، سیستم های اطلاعاتی به عنوان دیتابیس مطرح شدند و بعد از مدتی که معضلات داده حل شد و متخصصان با مسائل پیچیده تری مواجه شدند، نیاز به جمع بندی داده ها را احساس کردند و به سوی ارائه سیستم های اطلاعاتی روی آوردند. در حال حاضر، سعی بر آن است که اطلاعات به صورت پردازش شده در اختیار کاربران قرار گیرد تا آنان دانش سازماندهی شده را آسان تر دریافت کنند و از جمع بندی دانش ها به دیدگاه مورد نظر خود دست پیدا نمایند.

شریفی به بحث انتقال دانش پرداخت و افزود: توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین جمع آوری اطلاعات را پیش نیازهای اساسی فرایند انتقال دانش است. بحث زمان، از مباحث کلیدی در فرایند انتقال دانش است، زمان وجه تمایز بین دانش ضمنی و دانش صریح است. دانش صریح را دانشی است که در مخزن دانش ذخیره می شود و در زمان های گوناگون و به اشکال مختلف از آن استفاده می کنند و ممکن است در چهارچوب برنامه درسی یا یک مستند کتابخانه ای مورد استفاده قرار گیرد و در این نوع از دانش، قابلیت استفاده مجدد از اطلاعات که بحث اقتصاد و آموزش و توسعه دانش را در بر می گیرد، قابل پیگیری است.

وی در ادامه، به بحث معماری مخازن دانش پرداخت و اظهار داشت: معماری مطلوب آن است که هر کس هر دانشی را که تولید می کند، به نوعی در اختیار دیگران قرار دهد و ضمن اینکه به صورت مستقل عمل می نماید، بتواند در یک فضای کلی تر و به صورت یکپارچه تمام آنها را ارائه کند. یک ساختار مخازن که برای انواع گوناگون دانش ها به کار می رود، مخازن تجمعی نام دارد که از محصولات استراتژیک صنعت IT به شمار می آید.

در پایان مدیر اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با توجه به تمرکز و تعدد مراکز علوم اسلامی، بیان داشت: باید نگرشی به وجود آید که نشر علوم دینی در قالب فنّاوری الکترونیک امکان پذیر گردد و همگان دسترسی کاملی به این علوم داشته باشند.

پیمایش به بالا