نشست تخصصی  ابزارهای پژوهشی دیجیتال و تحول در روش تحقیق روز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست تخصصی ابزارهای پژوهشی دیجیتال و تحول در روش تحقیق روز با ارائه وحید شریفی مدیر اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دبیر علمی فاطمه معین به همت اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

شریفی گفت: ابزارهای پژوهشی دیجیتال با دو هدف ساده سازی فرآیندهای پژوهشی و تسهیل ارتباطات بین پژوهشگران طراحی شده اند. این ویژگی هابه ده بخش تقسیم می شود. اولین ویژگی ابزارهایی برای موضوع یابی است. یافتن یک ایده ی خوب پژوهشی برای بسیاری از افراد نیاز محسوب می شود. راه حل هایی برای یافتن ایده ها و مسایل پژوهشی که توانایی حل یک مشکل جامعه و یا صنعت را داشته باشد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود : ویژگی دوم ابزارهای پیشینه یابی است. اینکه موضوع انتخابی شما حل شده تابحال یا خیر؟ تا چه مرحله ای مورد توجه دیگر پژوهشگران قرار گرفته است؟ نظریات مختلف درباره ی ایده ی شما چیست؟ همه ی این ها در ابزارهای پیشینه یابی باید مورد توجه قرار بگیرد. ویژگی سوم ابزارهای داده ها و کدها است. ممکن است در حین کار پژوهشی، ما نیازمند استفاده از داده های خام دیگر پژوهشگران باشیم. این ابزارها در دسترس هستند هم برای یافتن دیتاهای خام و هم برای اینکه ما ممکن است کدهای نرم افزاری لازم داشته باشیم که دیگران نوشته اند و در بسترهای مربوطه بارگزاری کرده اند.

مدیر اداره کتابخانه و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ویژگی چهارم را ابزارهای شبکه پژوهشی دانست و گفت: ما برای حل یک مسئله در همه ی ابعاد آن نیازمند ارتباط با دیگر متخصصان و پژوهشگران هستیم. شبکه های اجتماعی پژوهشی می تواند ما را در این زمینه یاری کند.

شریفی ادامه داد: ویژگی بعدی کار در محیط آزمایشگاهی است. در کار آزمایشگاهی و عملی بر روی حل مسئله، ما نیازمند یکسری داکیومنت های راهنما، استانداردها، برگه های مشخصات ابزارها، محصولات و مواد (دیتا شیت) ، … هستیم. اینها بخشی از فرآیند پژوهش هستند، که به عنوان ابزارهای کار در آزمایشگاه در نظر گرفته ایم. ویژگی ششم ابزارهای آموختن است. فرض کنیم در هنگام کار بر روی پژوهش تان نیازمند یادگیری برنامه نویسی پایتون شده اید تا بتوانید بخشی از کار نرم افزاریتان را به راحتی به سرانجام برسانید. ابزارهای آموختن، موک ها یک راه حل خوب هستند. این ابزارهای آنلاین آموزش که تعدادشان در جهان به زبان فارسی و لاتین هم کم نیست می تواند یاریگر شما باشد.

وی در پایان افزود: ویژگی های بعدی ابزار های نوشتن، ابزارهای قبل از انتشار، انتشار و پس از انتشار است.

 

پیمایش به بالا