خدمات کتابخانه

آرشیو  قفسه باز

این واحد وظیفه چینش نظام مند کلیه منابع شامل کتب، نشریات ، نرم افزارها و … در قفسه هاي مرتبط و ارائه آنها به مراجعان و پاسخگویی و رفع نياز ايشان را به عهده دارد. عمده موجودي کتابخانه در قالب مخزن منابع در اين واحد قرار دارد که به صورت قفسه باز در اختيار مراجعان است.

پیمایش به بالا