نام و نام خانوادگی :وحید شریفی 

آخرین مدرك تحصیلی:  

دکترای مدیریت فناوري اطلاعات

گرایش مدیریت فناوري اطلاعات

  dirparsa@gmail.com :ایمیل

تلفن: 09155143064

سوابق آموزشی:

 • تحصیلات دانشگاهی:
  •  دکتري مدیریت فناوري اطلاعات ( گرایش کسب و کار هوشمند)1398
  • کارشناسی ارشد، رشته علم و اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت فناوري اطلاعات) 13891391
 • تحصیلات حوزوي :
  • حوزه علوم اسلامی دانشجویی شهید بهشتی (دانشگاه فردوسی مشهد) به مدت 4 سال از 1382 الی 1386
  • شرکت در دوره هاي تفسیر قرآن کریم ( ستاد اقامه نماز کشور ) به مدت 4 سال 1385 الی 1389
 • سایر دوره هاي آموزشی :
  • دوره جامع تربیت مربی سواد فضاي مجازي و سواد رسانه اي (دانشگاه امام حسین ع)    1399
  • دوره آموزشی مجموعه سازي در محیط دیجیتال ( پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران) 1392
  • دوره آموزشی مجموعه سازي در منابع اطلاعاتی ( پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران) 1392
  • دوره آموزشی ایجاد  کتابخانه هاي دیجیتال مقدماتی و پیشرفته   ( پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران) 1389
  • دوره کاربري رایانه ICDL (درجه 1 و 2) (سازمان فنی و حرفه اي کشور قم ) 1386
  • دوره شیوه هاي بازیابی اطلاعات در وب (شرکت پارس آذرخش ) 1391
  • دوره هاي آموزشی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به مدت 100 ساعت ( انجمن کتابداري و اطلاع رسانی ایران( 13901396)
  • دوره هاي آموزشی فضاي مجازي فرصت ها و آسیب ها (اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي) 1398           
 • سوابق پژوهشی:
  • کتاب آموزش فناوري، امنیت اطلاعات/ تهران /مدیران اندیشه /نویسنده /1400
  • مقاله راه هاي بازاریابی هوشمند و دیجیتال(Smart and digital marketing ways) / کنگره بین المللی مهندسی، فناوري

و نوآوري (شهر دارمشتات آلمان ) /1400

 • مقاله »بررسی الزامات، موانع و راهکارهاي افزایش استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي بومی بعنوان ابزار آموزش

الکترونیک»  / شمین کنفرانس بین المللی نوآوري و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی /1400

 • مقاله: ایکس ام ال و کاربردهاي آن در مراکز اطلاع رسانی ایران ره آورد نور 1388
 • مقاله : مقایسه جامعیت نسبی پایگاه اطلاعاتی مقالات علوم انسانی نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور بهار0 139
 • کتاب راه زندگی جلد اول/سال نشر 1386/ قم/ انشارات حرم/ عضو گروه تحقیق
 • کتاب 114 نکته از قرآن کریم پیرامون تربیت فرزند/ 1387سال نشر/ قم/ انشارات حرم/ پژوهشگر
 • کتاب آینه کمال جلد 2 /موضوع زندگانی اهل بیت علیهم السلام / 1387 / قم/ انتشارات استانه مقدسه حضرت معصومه /

مصحح و پژوهشگر

 • طرح پژوهشی کتابخانه دیجیتال کتب تخصصی علوم اسلامی 1393  – پژوهشکده اسلام تمدنی
 • طرح پژوهشی تبیین شیوه هاي توامند سازي علمی و ارتقاي سواد اطلاعاتی محققان  1392– پژوهشکده اسلام تمدنی
 • سوابق مدیریتی و اجرایی:
  • رئیس اداره کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي از 1397 تا کنون 
  • مسئول اولین نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال استان خراسان رضوي 1393
  • مسئول بخش نشر الکترونیک نمایشگاه کتاب مشهد 1394
  • مسئول بخش نشر الکترونیک نمایشگاه کتاب مشهد 1393
  • کارشناس برتر پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی 1396
  • مدیر پروژه کتابخانه دیجیتال تخصصی ادیان فرق و مذاهب   از سال 1394 تا کنون 
  • مدیر سایت هاي مرکز پژوهشهاي علوم اسلامی و انسانی از سال 1392 الی 1394
  • مدیریت کمیته نشر الکترونیک و فناوري اطلاعات نمایشگاه قرآن مشهد 1394
  • مدیر بخش فناوري اطلاعات معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي 1392 الی 1398
  • مدیر سایت و پرتال مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی از 1385 الی 1388 
  • 4. کارشناس پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی( com) به مدت یک سال
 • سوابق تدریس:

درس مبانی نرم افزار و سیستم عامل /  دانشگاه پیام نور مشهد  از سال 1392 الی 1398  / 20 واحد

درس آشنایی با پایگاه هاي اطلاعاتی /  دانشگاه پیام نور مشهد  از سال 1392 الی 1398  / 10 واحد

درس واژه پردازي ( فارسی و لاتین / دانشگاه پیام نور مشهد  از سال 1392 الی 1398  / 14واحد

درس فهرست نویسی منابع دیجیتال / دانشگاه پیام نور مشهد  از سال 1392 الی 1398  / 21 واحد

درس کاربرد رایانه در علوم قرانی /دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم / از سال 1393 الی 1400/ 20 واحد

برگزاري بیش از 200 جلسه کارگاه آموزشی منابع پژوهشی دیجیتال در مراکز پژوهشی و آموزشی مانند جامعه المصطفی و بنیاد پژوهشها ي آستان قدس رضوي و دانشگاه فردوسی (دانشکده الهیات) و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي و…  از سال 1389 تا کنون

 • توانمندي ها تخصصی :

1-تدریس دوره هاي آموزشی فناوري و اطلاعات در حوزه منابع پژوهشی دیجیتال علوم انسانی و اسلامی 

2-طراحی کتابخانه هاي دیجیتال و انجام کلیه فرآیندهاي مربوطه

3-طراحی صفحات شخصی محققین و ایجاد بستري پویا و هوشمند به منظور تبادل دانش در فضاي وب

 • مدیریت مراکز اطلاع رسانی (برقراري ارتباط هاي مفید و سازنده با دیگر نهاد هاي پژوهشی)
 • نگارش طرحهاي اجرایی با محوریت احصاي روشهاي سنتی و نوین اطلاع رسانی در فضاي مجازي
 • مدیریت برگزاري دوره هاي آموزشی بمنظور ارتقاي دانش it پژوهشگران و کارشناسان

7-تحلیل و بررسی سایتها و پایگاهاي اطلاع رسانی و بهینه سازي رتبه سایتها در فضاي مجازي

8- ارائه طرح بمنظور ایجاد و یا اصلاح نظامهاي ذخیره و بازیابی اطلاعات 

پیمایش به بالا