سمت : کارشناس کتابداری

تحصیلات حوزوی : درس خارج

تحصیلات کلاسیک : دیپلم تجربی

فعالیت های آموزشی :

 • آموزش تخصصی رده بندی کنگره با درجه عالی در مرکز آموزش عالی کتابداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران – تهران
 • عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران – تهران

سوابق شغلی :

       اشتغال به کار در کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از سال 1373 تا 1386 بصورت کتابدار و فهرستنویس

 • مسئول خدمات فنی (فهرستنویسی) کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم (درسالهای 1384و 1385)
 • اشتغال به کار در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه مشهد از سال 1386 تا 1398 در کتابخانه با سِمت کتابدار و فهرستنویس .
 • مدیر کتابخانه موسسه اطلاع رسانی سراسری اسلامی قم (پارسا) (1381)

توانمندی ها :     

فهرستنویسی و رده بندی کتاب به روش LC (کتابخانه کنگره)

 فعالیت ها :  

 • فهرستنویسی بخشی از کتب چاپ سنگی و سربی  کتابخانه مجلس شورای اسلامی در زمان مدیریت حجه الاسلام آقای ابهری (سال 1380)
 • ناظر فهرستنویسی کتابخانه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (سال 1385)
 • فهرستنویسی بخشی از کتب کتابخانه مدرسه فیضیه قم ( سال 1385 )
 • فهرستنویسی بخشی از کتب کتابخانه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (سال 1386)
 • فهرستنویسی بخشی از کتب کتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (مدرسه حجتیه قم) (سال 1384)
 • فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) در اداره ارشاد قم برای کتابخانه ملی ایران در سال 1384

سوابق پژوهشی:

1-  همکاری در تالیف کتابهای مرجع موسسه پارسا قم (کارنامه منابع اسلامی ایران در سالهای 1378 تا 1380) و کتابهای کتابشناسی مهدویت و کتابشناسی جهانی قرآن کریم  (گروه ماخذشناسی)

2- همکاری در تالیف کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان . تهران. جلدهای سوم و چهارم وپنجم…. (گروه جستجوی منابع)

3- مقاله در حجیت علم قاضی (تقریر درس خارج فقه)   

پیمایش به بالا