اخبار اخبار

نگاهی به کارنامه‌ی افتخارآمیز زنان عاشورا
نگاهی به کارنامه‌ی افتخارآمیز زنان عاشورا در مورد بیشتر بخوانید »
ویژگی‌های ترجمه مطلوب و صحیح قرآن/ لزوم تشخیص ساختارهای نحوی و انتخاب آن‌ها
ویژگی‌های ترجمه مطلوب و صحیح قرآن/ لزوم تشخیص ساختارهای نحوی و انتخاب آن‌ها در مورد بیشتر بخوانید »
شماره نود و یکم فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد.
شماره نود و یکم فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد. در مورد بیشتر بخوانید »
صفحه اینستاگرام انگلیسی پژوهشکده اسلام تمدنی راه اندازی گردید.
صفحه اینستاگرام انگلیسی پژوهشکده اسلام تمدنی راه اندازی گردید. در مورد بیشتر بخوانید »
شماره ششم دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد.
شماره ششم دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد. در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 238 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 48