سؤالات متداول سؤالات متداول

1-     آدرس کتابخانه کجاست؟

پاسخ: مشهد/ چهارراه خسروی/ ابتدای خیابان شهید رجایی/ نبش کوچه روشن/ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی طبقه 4

 

2-     اکثر منابع کتابخانه در چه موضوعاتی است؟

پاسخ:بیشتر منابع در موضوعات علوم انسانی و اسلامی می باشد

 

3-     چگونه می توان عضو کتابخانه شد؟

پاسخ:عضویت کتابخانه ویژه محققین حوزوی و دانشگاهی بوده و با ارائه درخواست عضویت و متناسب با ظرفیت پذیرش انجام می شود