نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

 


 

نام و نام خانوادگی : وحید شریفی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت : رئیس اداره کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

پست الکترونیک :dirparsa@gmail.com

تلفن : 8505-32233353

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : هادی مکارم

تحصیلات : حوزوی

سمت : كارشناس كتابداري

پست الکترونیک : haady.macaarem@gmail.com

تلفن :8666-32233353جواد آزاد

 

 

نام و نام خانوادگی : جواد آزاد

تحصیلات : حوزوی

سمت : كارشناس كتابداري

پست الکترونیک : javadazad2626@gmail.com

تلفن : 8667-32233353

 


علیرضا خانزاده


 

نام و نام خانوادگی : علیرضا خانزاده

تحصیلات : کارشناسی

سمت : كارشناس كتابداري

پست الکترونیک : entesharat110@yahoo.com

تلفن : 8667-32233353

 

 


 

 

مریم اصغرزاده


 

نام و نام خانوادگی : مریم اصغرزاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت : كارشناس كتابداري

پست الکترونیک : m.asgharzadeh2011@gmail.com

تلفن : 8668-32233353

 

 


فاطمه معین


 

نام و نام خانوادگی : فاطمه معین

تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سمت : كارشناس اطلاع رساني و بانك هاي اطلاعاتي

پست الکترونیک : -

تلفن : 8654-32233353