اين بخش مشتمل بر چندين واحد زير مجموعه، با عناوين زير است:

آرشیو  قفسه باز

این واحد وظیفه چینش نظام مند کلیه منابع شامل کتب، نشریات ، نرم افزارها و … در قفسه هاي مرتبط و ارائه آنها به مراجعان و پاسخگویی و رفع نياز ايشان را به عهده دارد. عمده موجودي کتابخانه در قالب مخزن منابع در اين واحد قرار دارد که به صورت قفسه باز در اختيار مراجعان است.

امانت منابع و شرايط عضويت

براي عضويت در کتابخانه، شرط خاصي وجود ندارد، و با توجه به مقدورات فيزيکي، کليه کساني که بالقوه قابليت و شأنيت بهره برداري از منابع و امکانات موجود را دارند، مجازند از خدمات کتابخانه بهره مند شوند. وظائف اين واحد بدين قرار است:

قرائت خانه  

سالن مطالعه عمومی با فضایی مناسب و آرام و مجهز جهت مطالعه و پژوهش مراجعین برادر و خواهر در نظر گرفته شده است.

در این بخش  ضمن پاسخگویی و راهنمایی جهت استفاده از سالن و رایانه ها  خدمات تصویر برداری و تکثیر منابع به مراجعین ارائه می گردد.

آرشیو قفسه بسته

در اين واحد سرويس دهي آرشيو قفسه بسته کتب چاپ سنگي، کتب لاتين، پايان نامه ها و مطبوعات، صورت مي گيرد.

 استفاده از این منابع برای محققان، پژوهشگران و يا استادان حوزه و دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق امکان پذیر است.

از ساير خدمات اين واحد سرويس دهي کتب عطف زرد و ممنوعه به مراجعين مجاز است.

کتاب های ممنوعه شامل کتاب هایی است که دارای مطالب غیراخلاقی و منافی با قوانین و هنجارهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی جامعه موجب بدآموزی و ایجاد انحراف فکری و عقیدتی و اشاعه فحشاء، فساد و انحراف است. وجود اينگونه منابع، به جهت آگاهي محققين و مراکز پاسخگوئي، و آمادگي براي نقد و بررسي آنها، لازم و ضروري است.

تبصره 1- کتب عطف زرد یا ممنوعه به امانت داده نمی شود، و استفاده از آنها تنها در محل کتابخانه ميسر است.

تبصره 2- استنساخ دستي و موردي از اين منابع مانعي ندارد، اما تهیه کپي از بخشهاي مورد نياز و يا تمامي متن اين منابع، منوط به اجازه رئیس کتابخانه است.

بخش مطبوعات

تهیه منابع در بخش نشریات متناظر با موضوعات پژوهشی اداره کل پژوهش و نيازهاي عمومي پژوهشگران و محققين حوزوي و دانشگاهي است. مصاديق عناوين مورد نياز در کمیته تامین منابع بررسی شده و با لحاظ جوانب محتوائي و علمي، اقتضائات بودجه اي و امکانات موجود (ميزان فضاي مورد نياز براي نمايش و استقرار)، در مورد تهيه آن تصميم گيري مي شود. اين بخش مشتمل بر سالن قفسه بسته مطبوعات آرشيوي و گذشته نگر، نمايشگاه و قرائتخانه مطبوعات و نشريات ادواري جاري، و ميز مطالعه روزنامه هاي جاري است. آرشیو مطبوعات به صورت قفسه بسته و نشریات جاری به صورت قفسه باز می باشد.

تبصره: استفاده از نشریات فقط در کتابخانه امکان پذیر می باشد و در صورت نياز مراجعين، کتابخانه کپي کاغذي و يا نسخه ديجيتال مقالات درخواستي را در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد.

پیمایش به بالا